skip to Main Content

Energies renovables

Cada cop mes llars i industries generen la seva pròpia energia,
neta inesgotable i 100% sostenible.

Objectiu

Cada any el sol llença sobre la terra quatre mil vegades més que l’energia que es consumeix, això demostra que tenim una font d’energia molt poc aprofitada en relació a les seves possibilitats.

Elektrotek Control té com objectiu que els seus clients aprofitin la necessitat que existeix en fomentar la producció d’aquest tipus d’energies, obtenir la major rentabilitat  possible.

Què és l’autoconsum?

Les instal·lacions solars d’autoconsum aprofiten la radiació solar per generar energia elèctrica que és consumida directament, evitant la compra d’energia a les companyies distribuïdores.

En aquells moments en que la demanda elèctrica es menor a la generada per la nostre instal·lació solar, l’energia excedent es pot injectar a la xarxa de distribució, rebent una compensació econòmica, fent així que les instal·lacions s’amortitzin en menys temps.

En els moments en que la demanda és superior a la produïda per la nostra instal·lació solar, es pot seguir consumint de la xarxa de distribució.

Tenim una gran experiència en muntatges elèctrics: il·luminació, instal·lacions, manteniments, oficines,  zones classificades, …

Formulari de contacte


Back To Top